קטגוריות
מבחן המתווכים מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך ינואר 2016

1.חיים הוא יזם נדל"ן. חיים רכש בניין ישן ומוזנח בן 3 קומות ובו 6 דירות. חיים רוצה להרוס את הבניין ולבנות מחדש, על פי התוכניות של הבניין הישן, ללא שינוי בצורת הבניין, בדירות או בשטח. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.חיים לא צריך לקבל היתר בנייה, מאחר שהוא יבנה בדיוק את אותו […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך אוקטובר 2017

1. 6 בעלי דירות בבית משותף בנהריה פנו וקיבלו היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף, על פי תוכנית חיזוק (תמ"א 38). ההיתר ניתן לעבודה ברכוש המשותף, שמטרתה חיזוק ושינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה. בניין 10 דירות זהות בשטחן. 4 בעלי דירות מתנגדים לביצוע עבודת החיזוק האמורה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך יולי 2017

1.אסף הינו דייר מוגן בדירה בדמי מפתח בתל אביב משנת 1955, וכעת החליט למכור את זכויותיו בדירה. מה יהיה חלקו בדמי המפתח? א.66%. ב.79%. ג.59%. ד.75%. 2.ליאון הוא דייר מוגן בנכס המשמש אותו כמספרה לפי חוזה השכירות. לימים הוא פנה לבעל הבית מנחם וביקש להשתמש במושכר כבית קפה. מנחם הבעלים סירב לבקשת ליאון, ללא כל […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך אפריל 2017

1.ראובן פנה אל משה המתווך בבקשה למצוא עבורו דירת מגורים בת 4 חדרים בבית משותף. מספר ימים לאחר מכן פנה שמעון למשה המתווך בבקשה כי ימצא רוכש לדירתו אשר הינה בת 4 חדרים. שמעון ציין בפני משה כי כאשר הוא רכש אותה מהקבלן, היא הייתה בת 3 חדרים (שני חדרי שינה וסלון) וכי במסגרת שיפוץ […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך ינואר 2017

1.איתמר התחייב בחוזה למכור לניצן את דירתו בתמורה למיליון ש"ח. איתמר הפר את החוזה ולא מסר את הנכס לניצן, ובשל כך החזיר לה את כספה והחוזה בוטל. מיד לאחר ביטול החוזה, מכר איתמר את דירתו לברוך תמורת מיליון וחצי ש"ח כשוויה בשוק. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? א.רק אם ניצן תוכיח כי נגרם […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחן המתווכים לשנת 2018 מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך אוקטובר 2018

דוגמאות נוספות של מבחן המתווכים שיכולים לעניין אותך:מבחן המתווכים-מבחן תיווך ינואר 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך אפריל 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך יולי 2018לכל מבחני התיווך של מבחן רשם המתווכים של שנת 2018 1. יניב, מתווך מקרקעין מוסמך, החתים את יונת על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, לשכירת דירה בבית משותף ברחוב הפרחים 52 חולון (ולהלן הבית המשותף). זאת […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחן המתווכים לשנת 2018 מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך יולי 2018

דוגמאות נוספות של מבחן המתווכים 2018 שיכולים לעניין אותך:מבחן המתווכים-מבחן תיווך ינואר 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך אפריל 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך אוקטובר 2018לכל מבחני התיווך של מבחן רשם המתווכים של שנת 2018 1. היכן יש לרשום שיעבוד על זכויות במקרקעין אשר רשומים במרשם המקרקעין והיכן יש לרשום שיעבוד על זכויות במקרקעין שאינם במרשם המקרקעין ? א. שיעבוד […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחן המתווכים לשנת 2018 מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך אפריל 2018

דוגמאות נוספות של מבחן המתווכים 2018 שיכולים לעניין אותך:מבחן המתווכים-מבחן תיווך ינואר 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך יולי 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך אוקטובר 2018לכל מבחני התיווך של מבחן רשם המתווכים של שנת 2018 1.כיצד מוגדר שיעור עליית המדד בתקופה מסויימת? א.ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה,מחולק במדד שפורסם לאחרונה […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחן המתווכים לשנת 2018 מבחני תיווך לדוגמא

מבחן המתווכים ינואר 2018

דוגמאות נוספות של מבחן המתווכים 2018 שיכולים לעניין אותך:מבחן המתווכים-מבחן תיווך אפריל 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך יולי 2018מבחן המתווכים-מבחן תיווך אוקטובר 2018לכל מבחני התיווך של מבחן רשם המתווכים של שנת 2018 1. מיכאל הוא הבעלים של דירה בקומה רביעית, בבית משותף בן 4 קומות ובו 8 דירות. בכל קומה יש 2 דירות. מידי שנה בימי החורף […]

קטגוריות
מבחן המתווכים מבחן המתווכים לשנת 2019 מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך מאי 2019

דוגמאות נוספות של מבחן המתווכים שיכולים לעניין אותך:מבחן המתווכים ינואר 2019מבחן המתווכים יולי 2019מבחן המתווכים נובמבר 2019לכל מבחני התיווך של רשם המתווכים של שנת 2019 1. יוסי ושגב רכשו בעלות במושע בקרקע בלתי מוסדרת בשטח של 2 דונם. בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר? א. יוסי ושגב הם בעלים של קרקע שלא שולם […]